Hiszünk egymásban!
  • 1956-ban születtem Kaposváron.
  • Növényvédelmi üzemmérnöki, okleveles agrármérnöki és környezetvédelmi szakmérnöki végzettségem van.
  • 1990-től négy éven át alpolgármester voltam, 1994-től polgármesterként dolgozhatok a kaposváriak bizalmából.
  • Nős vagyok, két leányunk van.
  • Hobbim a tenisz.

"A szülővároshoz a viszonyunk az évekkel mind bensőségesebb, bonyolultabb lesz. Az ember lassan elfelejt minden érzelmességet, s mint minden bensőséges kapcsolatban, nem erényeit vagy hibáit nézzük annak, aki fontos nekünk, hanem a tényt, hogy van. S ez, ahogy múlnak az évek, mindennél fontosabb. A szülővárosba idővel nem emlékeket jár halászni az ember, hanem visszakapni egy pillanatra ez ingó, örökké változó életben és világban a biztonság érzetét."

(Márai Sándor)

Kaposvárról...

Ki mondhatná meg, mitől alakul ki erősebb kötődés a szülővároshoz, mint bármelyik másikhoz? Biztos vagyok abban, hogy a hely, ahol napvilágot látunk, legalább akkora jelentőséggel bír, mint az, hogy milyen családba születünk. Mindkét közösség alapjaiban határozza meg az életünket.

Kaposváron születtem, s talán szerencse, talán sors kérdése, de soha nem is vágytam máshová. S ha a kaposváriak bizalmából megadatott hivatás, a napi teendő nem is engedi, hogy szemet hunyjak az erények és a hibák fölött, az bizonyos, hogy az örökké változó életben és világban valóban a szülőváros léte adja a biztonság érzetét.

Abban bízom, hogy így érez minden kaposvári. Kicsik és nagyok, mindazok, akik ennek a városnak hű polgárai. Az itt élők, akik elődeik nyomán haladva gazdagítják Kaposvárt.


Kedves Kaposváriak!

A keresztény világ legnagyobb ünnepén Jézus kereszthalálára és feltámadására emlékezünk, bízva ugyanakkor abban is, hogy a húsvét üzenete magában hordozza egy tisztább, jobb világ megszületésének lehetőségét. Ami elsősorban természetesen rajtunk múlik.

Bizony, rajtunk múlik, például azáltal, hogy képessé válunk a már meghaladott minőségeket elengedni, s nagyobb teret engedni életünkben az áldozatkészségnek, a megújulásnak, a jobbá válásnak, az egymásba vetett hit, bizalom és szeretet megerősödésének. Fontos volna, hogy a mindennapok küzdelmeiben ezek a célok vezessenek bennünket, s ezek az erények érvényesülhessenek.

Kaposvár jövője a jelenben dől el, és ezt a jövőt az teheti reménytelibbé, ha mi a legnemesebb módon tesszük meg mindazt, ami rajtunk múlik. Ha a személyes életünkben is példát mutatunk, és ha önös érdekeinken túllátva közösségünket is gyarapítani tudjuk. Akár áldó gondolattal, akár biztató szóval, akár cselekedettel.

A húsvét mindenkinek alkalmat ad arra, hogy megértsen valamit a krisztusi tanításból. Kívánom, hogy a következő napokban a meghittség és szeretet adjon erőt mindnyájuknak az előttünk álló feladatokhoz. Kívánom, hogy az idei húsvét valóban a remény és a feltámadás üzenetét hirdesse minden kaposvárinak.

Áldott ünnepet kívánok mindnyájuknak!
E-mail:
email@szitakaroly.hu
polgarmester@kaposvar.hu

Telefon:
(82)501-502

Facebook:
http://facebook.com/polgarmester

Levél Szita Károlytól:
Feliratkozás